آمار

بیشترین یاد شده
 1. Hadi (1090)
 2. Amir (904)
 3. Saber (490)
 4. Milik (352)
 5. MaMaTiR (258)
بهترین یاد کننده
 1. Hadi (881)
 2. Changed (842)
 3. Saber (621)
 4. pirana (542)
 5. D.SOL (403)
بیشترین نقل قول شده
 1. Milik (10700)
 2. Hadi (10519)
 3. Chavosh (9622)
 4. Amir (9546)
 5. R A S O O L (7754)
بیشترین نقل قول
 1. Hadi (11184)
 2. Milik (9774)
 3. R A S O O L (7494)
 4. pirana (7324)
 5. Amir (6929)